Kultura organizacyjna

Jacy jesteśmy?

O to czym jest kultura organizacyjna i jak wygląda w naszej firmie, spytaliśmy naszych pracowników w anonimowej ankiecie. Nazwali ją koleżeńską, zdrową. Sprawiającą, że chce im się rano wstawać z łóżka. Niektórzy pisali, że czują się tu jak w domu. Przy okazji dowiedzieliśmy co chcieliby zmienić, ulepszyć. Natychmiast zaczęliśmy działać. Każdego dnia robimy co w naszej mocy, by wszyscy czuli się tu jak najlepiej. Jeśli chcesz pracować w miejscu, w którym to ludzie są najważniejsi, przejrzyj nasze oferty pracy!

Nie tylko wyjątkowy zespół i kultura organizacyjna, ale także misja firmy, czynią ją wyjątkowym miejscem. Branża retail wymaga zmian. Wiele procesów można w niej przeprowadzać taniej i w sposób bardziej przyjazny środowisku. Zajmuje się tym handlometria i innowacje w handlu, które za nią idą. Nasza Inteligentna Półka i tagowanie produktów, to bardzo duży pierwszy krok w tym kierunku.

Czym jest kultura organizacyjna?

Są to niepisane normy zachowań w pracy. Zbiór zasad i nawyków przyjętych przez pracowników w biurze i poza nim. Atmosfera, zwyczaje i zachowania. Pewien kompromis, pomiędzy wartościami organizacji, a przywarami członków zespołu. Kultura organizacyjna, to również sposób komunikacji. Wszystko co tworzy ducha pracy i umożliwia wspólny rozwój.

Dlaczego kultura organizacyjna jest ważna?

Jej kształtowanie jest kluczowym elementem budowania zespołu. Ma ona wpływ na to, czy pracownikom chce się przychodzić do biura, czy nie. Od niej zależy, czy czują się w organizacji dobrze. Od tego z kolei zależy ich zaangażowanie, zdolność do brania na siebie odpowiedzialności. To na ile utożsamiają się z firmą. Od ich postawy na zewnątrz zależy z kolei to, jakich ludzi firmie udaje się przyciągnąć. 

Dołącz do Surge Cloud!

Chcesz stać się częścią tej organizacji? Być może zainteresuje Cię jedno z naszych ogłoszeń rekrutacyjnych.

Jak powstaje kultura organizacyjna?

Jest w pewnym sensie wypadkową postaw i zachowań wszystkich pracowników. Kształtuje się, niejako samoczynnie. Wiele osób w naszej organizacji przyznaje jednak, że postawy liderów mają dużo większe znaczenie.

Jak tworzyć kulturę organizacyjną?

Na jej rozwój można wpływać z jednej strony przykładem, a z drugiej asertywnością – zwracaniem innym uwagi na postawy, które wywołują jakikolwiek wewnętrzny sprzeciw. Choć oczywiście słowa i czyny liderów maja tu szczególne znaczenie, na efekt końcowy składa się wspólna praca wszystkich pracowników.

Jak zmieniać kulturę organizacyjną?

Ponieważ kształtuje się dosyć naturalnie, nagłe zmiany są trudne. Wymagają zaangażowania większej liczby osób. Kluczowy jest jednak wpływ liderów, ich autorytet, charyzma i to jak je wykorzystują. Ważna jest też kultura feedbacku. Trudno, by zasady dały się kształtować przez opinie i odczucia niewypowiedziane.

Jak badać kulturę organizacyjną?

W naszej firmie zrobiliśmy w tym celu ankietę. Zadaliśmy w niej wszystkie powyższe pytania i na podstawie uzyskanych odpowiedzi zredagowaliśmy tą stronę. Zapytaliśmy też o kulturę w naszej organizacji. Odpowiedź poniżej.